Δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις το μαθησιακό σου ταξίδι;

Γράψου στη λίστα του The Metalearners και θα σου στείλω το ΔΩΡΕΑΝ “σκονάκι” μου:

“7 Έννοιες που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ για να έχεις τον έλεγχο στη μάθησή σου”

Ξεκίνα το μαθησιακό σου ταξίδι σήμερα!

Είσαι σχεδόν εκεί…

Βάλε τα στοιχεία σου παρακάτω για να αρχίσεις να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις με το σωστό τρόπο!


Μισώ και εγώ το spam!

Γιατί Οι Ενήλικες Μαθαίνουν Καλύτερα Από Τα Παιδιά

Συχνά ακούμε κάποιον να κατηγορεί την ηλικία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη μάθηση. Δυστυχώς, είναι κοινό πιστεύω ότι τα παιδιά είναι καλύτερα σε αυτή απ’ ότι οι ενήλικες. Αυτό εμποδίζει πολλούς ανθρώπους ακόμα και από το να ασχοληθούν να μάθουν κάτι καινούριο, καθώς το αντιμετωπίζουν ως μάταιο.

Η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη έχει καταστήσει αυτό το πιστεύω, έναν απλό μύθο. Οι ενήλικες είναι εξίσου καλοί, αν όχι καλύτεροι, στη μάθηση και στο να λαμβάνουν νέες πληροφορίες. Ο λόγος που φαίνεται ότι τα παιδιά είναι καλύτερα οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκονται συνεχώς σε διαδικασία μάθησης, μιας και οι εμπειρίες τους είναι πιο περιορισμένες. Οι ενήλικες, από την άλλη, μαθαίνουν μόνο όταν το προσπαθούν συνειδητά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παιδιά είναι επαγγελματίες μαθητές, ενώ για τους περισσότερους ενήλικες η κύρια ασχολία τους είναι διαφορετική.

Ο λόγος που οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα είναι ο αριθμός των εμπειριών, νοητικών μοντέλων και προϋπάρχουσας γνώσης που έχουν για να βασιστούν. Η σύνδεση νέων πληροφοριών με γνώση που ήδη υπάρχει οδηγεί σε καλύτερη και γρηγορότερη κατανόηση, καθώς και σε μακροπρόθεσμη διατήρηση της πληροφορίας. Επίσης, η ικανότητα και ελευθερία που έχουν οι ενήλικες να ορίζουν τη δικιά τους μάθηση επιτρέπει μεγάλο έλεγχο τόσο στην κινητοποίηση τους όσο και στα αποτελέσματα. Αυτός ο έλεγχος είναι που επιτρέπει στους ενήλικες να χρησιμοποιούν τεχνικές στη μάθηση τους, με συνέπεια να είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί σε αυτή.

Παρ’ όλο που έχουμε εδραιώσει ότι οι ενήλικες είναι τουλάχιστον εξίσου καλοί με τα παιδιά στο να μαθαίνουν, είναι προφανές ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο πώς λειτουργεί η μάθηση στην κάθε ομάδα. Ας δούμε τις διαφορές τους και πώς να χρησιμοποιούνται σε κάθε ομάδα για να μαθαίνει κανείς πιο αποτελεσματικά.

Διαφορές στην μάθηση παιδιών και ενηλίκων

Αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση έναντι μάθησης καθοδηγούμενης από ενήλικες

Η μάθηση για τα παιδιά είναι σχεδόν πάντα μια διαδικασία εξαρτώμενη από ενήλικες. Τα παιδιά χρειάζονται έναν οδηγό και επιτηρητή για να τα καθοδηγήσει μέσα από την ύλη, επιβάλλοντας ταυτόχρονα την πειθαρχία και κάνοντας τη διαδικασία ευχάριστη και ενδιαφέρουσα.

Οι ενήλικες, από την άλλη, είναι αυτοκαθοδηγούμενοι στη μάθηση τους. Συνήθως είναι καλύτερα για αυτούς να έχουν περισσότερο έλεγχο στη διαδικασία (ή ακόμα και ολοκληρωτικό έλεγχο αν μιλάμε για αυτεκπαίδευση), όπως επίσης λιγότερη δομή και επιτήρηση.

Πρότερες εμπειρίες

Μία από τις πιο σημαντικές έννοιες στη μάθηση είναι ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν συνδέοντας νέα γνώση με προϋπάρχουσα. Αυτό ισχύει τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες, αλλά είναι προφανές ότι οι ενήλικες έχουν ένα πολύ ευρύτερο και πλουσιότερο σύνολο εμπειριών για να βασιστούν. Συνεπώς, ειδικά οι ενήλικες, πρέπει να κάνουμε συνειδητή προσπάθεια να συνδέσουμε νέες πληροφορίες με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και νοητικά μοντέλα.

Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά συχνά δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες, και για αυτό η νέα γνώση πρέπει να παρουσιάζεται σε απλά, ξεκάθαρα βήματα, με ευχάριστο τρόπο, επιτρέποντας έτσι την απορρόφηση της.

Οι ενήλικες αμφισβητούν νέες πληροφορίες

Τα παιδιά, ειδικά τα μικρότερα, τείνουν να αποδέχονται ανεπιφύλακτα νέες πληροφορίες, απλά επειδή ένας γονιός ή δάσκαλος τους λέει ότι πρέπει. Οι ενήλικες, από την άλλη, είναι σκεπτικοί προς νέα γνώση και τείνουν να την αμφισβητούν συνεχώς. Συγκρίνουν νέα πληροφορία με τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, τις εμπειρίες και τα στερεότυπα τους.

Όπως αναφέρεται στο παραπάνω τμήμα, η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για να αποτυπωθούν οι νέες πληροφορίες στο ενήλικο μυαλό. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να υπάρχει προσοχή ώστε να μην πέσουμε σε στερεότυπα και προκαταλήψεις, τα οποία δυσκολεύουν τη μάθηση.

Όσον αφορά τα παιδιά, ένας καλός εκπαιδευτικός είναι απαραίτητος (είτε είναι γονιός, είτε δάσκαλος), καθώς η επιρροή τους πάνω στη μάθηση ενός παιδιού είναι μεγάλη.

Οι ενήλικες μαθαίνουν πράγματα σχετικά με την περίπτωση τους

Τα παιδιά γενικά αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως μαθητές και συνήθως εμπλέκονται στη μάθηση χωρίς κάποιο ξεκάθαρο προορισμό. Οι ενήλικες, όμως, συνήθως ασχολούνται με τη μάθηση σε συσχέτιση με τη δουλειά ή την καθημερινότητα τους, με σκοπό να ενισχύσουν άμεσα τη θέση τους στην κατάσταση που βρίσκονται. Αυτό είναι και προαπαιτούμενο για την κινητοποίηση τους. Όσο περισσότερο σχετικό είναι αυτό που μαθαίνουν στη ζωή τους, τόσο πιο κινητοποιημένοι θα είναι να μάθουν.

Μάθηση για την επίλυση προβλημάτων έναντι αντικειμενοστραφούς μάθησης

Παρόμοιο με αυτό που είδαμε παραπάνω, τα παιδιά μαθαίνουν για την δικιά τους ανάπτυξη, και κυρίως η εκπαίδευση τους περιστρέφεται γύρω από συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως μαθηματικά. Τείνουν να μαθαίνουν με το μέλλον στο μυαλό τους, την ιδέα ότι κάποια στιγμή αργότερα θα χρειαστούν τη νέα αυτή γνώση.

Αυτό λειτουργεί με τον ανάποδο τρόπο για τους ενήλικες. Σε επέκταση της συσχέτισης (δες το προηγούμενο κομμάτι), οι ενήλικες χρειάζονται να πάρουν τη νέα γνώση και να την εφαρμόσουν επιτόπου. Με αυτό τον τρόπο διαβεβαιώνεται η διατήρηση της γνώσης και η μετατροπή της σε πραγματικές δεξιότητες. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η αμέσως επόμενη καλύτερη λύση είναι να χρησιμοποιηθεί η νέα γνώση ως βάση για να συνδεθούν όλες οι σχετικές νέες πληροφορίες που έρχονται στο εγγύς μέλλον.

Για τους ενήλικες, η κινητοποίηση και η ευθύνη είναι ενδογενείς

Τα παιδιά κινητοποιούνται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο έπαινος από δασκάλους και γονείς ή η υπόσχεση για καλούς βαθμούς. Αλλά οι ενήλικες κινητοποιούνται κυρίως εσωτερικά, καθώς μαθαίνουν είτε για να βελτιώσουν την κατάσταση τους, είτε για να αυξήσουν την αυτοεκτιμήση και την προσωπική αίσθηση επιτυχίας. Για αυτό το λόγο, οι ενήλικες πρέπει να γνωρίσουν γιατί θέλουν να μάθουν αυτό που μαθαίνουν. Αν δεν έχεις μία πειστική απάντηση σε αυτή την ερώτηση, τότε πιθανότατα πρέπει να επανεκτιμήσεις την επιλογή σου να μάθεις το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Φόβος για την αποτυχία

Οι ενήλικες φοβούνται την αποτυχία, και συχνά αυτό εμφανίζεται και στη μάθηση τους. Τα παιδιά δεν έχουν τα ίδια κοινωνικά φίλτρα και είναι πιο διατεθειμένα να πειραματιστούν. Αυτός είναι ο λόγος που τα παιδιά σε μαθήματα ξένων γλωσσών είναι πιο διατεθειμένα να επικοινωνήσουν από τους ενήλικες, παρά τα λάθη τους. Για αυτό το λόγο, οι ενήλικες συχνά προσεγγίζουν τη προσπάθεια με μία ανησυχία και χρειάζονται περισσότερη θετική ενίσχυση αν δεν νιώθουν αρκετά άνετα. Στην περίπτωση της αυτεκπαίδευσης, η ενθάρρυνση αυτή καλό είναι να παρέχεται από κάποιο φίλο/συνάδελφο ή από τον ίδιο τον ενήλικα.

Επίσης, για να αποφευχθεί το ρίσκο να χαθεί η κινητοποίηση και η συγκέντρωση, οι ενήλικες καλό είναι να αποδομούν το αντικείμενο σε μικρότερα κομμάτια και να το υποστηρίζουν με επιπρόσθετη μάθηση, ώστε να αυξήσουν την επιδεξιότητα τους στο αντικείμενο και να μειώσουν τα λάθη.

Η αλληλοεπικάλυψη

Παρά τις πολλές διαφορές, κάποια πράγματα είναι κοινά και στις δύο ομάδες. Αρχικά, οι νέες πληροφορίες πρέπει να συνδέονται με προϋπάρχουσα γνώση όπου αυτό είναι δυνατόν, παρ’ όλο που οι ενήλικες θα έχουν πολύ περισσότερη για να βασιστούν. Επίσης, ειδικά όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, είναι πολύ χρήσιμο και για τις δύο ομάδες να νιώθουν ότι αυτό που μαθαίνουν είναι σχετικό με τη ζωή τους. Τέλος, η χρήση ενεργών, εμπειρικών μεθόδων μάθησης αντί για παθητικών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μάθησης, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Τι πρέπει να κάνω σαν γονιός/δάσκαλος;

Παρ’ όλο που ο ακριβής αριθμός διαφέρει σε κάθε άτομο, η αλλαγή από το να μαθαίνουμε σαν παιδιά στο να μαθαίνομε σαν ενήλικες συμβαίνει περίπου στην ηλικία των 14. Δυστυχώς, στα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα τα παιδιά αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο. Αυτό που εσύ σαν γονιός ή δάσκαλος μπορείς να κάνεις είναι να διδάξεις το παιδί/μαθητή σου τις βασικές έννοιες για το πώς δουλεύει η μάθηση, και να το βοηθήσεις να κάνει τη μετάβαση στον τρόπο που μαθαίνει.

Στην περίπτωση που τα παιδιά/μαθητές σου είναι ήδη πέρα από αυτή την ηλικία, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να δράσεις. Καθοδήγησε τα στο υλικό που θα τους μάθει πώς να μαθαίνουν. Μην ξεχνάς, όμως, ότι οι ενήλικες είναι αυτοκαθοδηγούμενοι και ενδογενώς κινητοποιημένοι μαθητές, οπότε δεν πρέπει να τους πιέσεις. Αντί αυτού, απλά εξήγησε τους γιατί αυτή η γνώση είναι σημαντική και πώς είναι σχετική και εφαρμόσιμη στη δικιά τους ζωή.

Συμπέρασμα

Οι διαφορές στον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά και οι ενήλικες μπορεί να είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός για να κατανοήσεις πώς να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης και τη συμπεριφορά σου προς τη μάθηση. Χρησιμοποίησε τις έννοιες και τις συμβουλές σε αυτό το άρθρο για να μετατοπίσεις τις συνήθειές σου στη μάθηση προς αυτές που είναι πιο κατάλληλες για σένα και την ηλικία σου.

Έκκληση για Δράση

Μαθαίνοντας πώς να μαθαίνεις καλύτερα, ανεξάρτητα με την ηλικία σου, θα παρατηρήσεις μεγάλη βελτίωση στη προσπάθεια σου. Θα ήθελα να ακούσω για τα επιτεύγματα και/ή τις δυσκολίες σου. Κάνε post στο Facebook group ή επικοινώνησε απευθείας μαζί μου!

, ,
Κατέγραψε Την Εξάσκηση Σου Για Να Μάθεις Πώς Μαθαίνεις

Σχετικά Άρθρα

Μενού